WBVM 

WBVM is met name actief voor die partijen die echte verduurzaming wensen te bereiken en hiervan in de toekomst ook de vruchten te willen plukken. Dit zijn ondermeer de volgende marktsegmenten:

Scholen verduurzaming bestaande gebouwen door :

  • verbetering binnenklimaat, waarbij het frisse scholen concept zodanig wordt ingevuld dat het echt de gewenste effecten worden bereikt,
  • aanpassen van de indeling en ondersteunende installaties om het gebouw zo goed mogelijk te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte,
  • verbetering van de gehele schil om zo energieverliezen zoveel mogelijk te voorkomen,
  • advies over en begeleiding bij het opzetten van financiering en bekostiging van de ingrepen binnen de mogelijkheden van de school, en
  • advies en begeleiding bij de afstemming met overheid en stakeholders.

Scholen duurzame nieuwbouw van een uitbreiding of een geheel nieuwe school door

  • Begeleding en advies over structuur opzet en keuzes bij het ontwerp van de school tot en met het volledig ontwikkelen en realiseren van de nieuwbouw.

Corporaties voor onderhoud in ketensamenwerking, renovatie- en nieuwbouw vanaf de eerste analyse en projectopzet tot en met realisatie en ondersteuning in de beheersfase. Naast de fysieke elementen kan WBVM ook sociale trajecten binnen het project verzorgen.

Zorgsector ten aanzien van onderhoud in ketensamenwerking, renovatie- en nieuwbouw vanaf de eerste analyse en projectopzet tot en met realisatie en het verzorgen van het beheer

Voor de zorg- en de corporatiesector heeft WBVM met haar leden een vrij indeelbaar woon- en zorgconcept ontwikkeld waarbinnen eenvoudig en flexibel de wensen van de gebruiker kunnen worden gevolgd. Dit concept is in basis energieneutraal en kan vanuit een industriële opzet bijna iedere architectonische opzet volgen.

Commercieel vastgoed voor duurzaam onderhouden en renoveren van bestaande gebouwen zoals winkelcentra, parkeergarages en bedrijfsgebouwen. Ook in deze markt kan vanuit de opname en analyse fase gewerkt worden tot en met het beheer.

Levering en plaatsing van PV panelen en energiezuinige verlichting in alle sectoren