Wonen 

Een aantal provincies heeft regelingen om investeringen met een DAEB karakter te ondersteunen. Hier kan een transformatie van een kantoor tot sociale huisvesting voor studenten vallen. Met een bijdrage van de overheid wordt het zo mogelijk om goede zelfstandige huisvesting te bieden voor een huurprijs die iedere student past. Bij gemeentes met een klein toegewezen wooncontigent kan de provincie instemmen om de noodzakelijke studentenhuisvesting bovenop de reguliere woonprogrammering toe te staan.

De studentenhuisvesting dient zo te worden opgezet dat het beheer met een beperkte inspanning mogelijk is en de veelvuldige mutaties binnen 1 dag kunnen plaatsvinden. 

Door slim om te gaan met de structuur van een geschikt kantoorgebouw kan snel de huisvesting worden gerealiseerd. De doorloop wordt zo met name bepaald door de gemeentelijke procedures. WBVM ondersteunt de opdrachtgever in alle fasen van het proces en draagt zorg voor een vlekkeloze realisatie.