WBVM 

In het bouwproces zijn het de specialistische bedrijven die de kennis van het bouwen bezitten. De grotere aannemers huren deze bedrijven als onderaannemers in en ieder bedrijf mag alleen zijn eigen stukje doen, zonder kennis te hebben van wat verder gebeurt. Er is geen directe afstemming tussen de specialistische bedrijven, alles loopt via de coördinatie door de aannemer. De aannemer werkt op een PVE dat door de opdrachtgever is verstrekt, zonder dat de opdrachtgever over alle kennis beschikt van de specialistische bedrijven. Met het PVE is zo de levering juridisch dan wel geheel vastgelegd, verbeteringen en kostenbespringen kunnen niet gemakkelijk meer worden gerealiseerd. Iedere wens of opmerking van de opdrachtgever zal over het algemeen tot extra kosten leiden. In de opzet van WBVM wordt nauw samengewerkt tussen de specialistische bedrijven en zelfs de opdrachtgever kan meedraaien binnen de samenwerking, zonder dat zijn rol als opdrachtgever in gevaar komt. De samenwerking is open en transparant en gericht op realisatie van de best passende oplossing voor de opdrachtgever.

In deze ketensamenwerking van partijen wordt WBVM verzekeringstechnisch gezien als opdrachtnemer, waardoor de aansprakelijkheid van de ketensamenwerking eenduidig is en er voor de opdrachtgever geen onverwachte risico's ontstaan.

Naast de efficiente aanpak van het bouwproces kijkt WBVM verder. In de afstemming met de opdrachtgever wordt gekeken naar het doel dat het gebouw krijgt en wordt samen met de opdrachtgever gekeken of verbeteringen mogelijk zijn aan de opzet van het gebouw. Het belang van de opdrachtgever en haar klanten is voor WBVM leidend. 

Desgewenst kan het gehele traject van locatie ontwikkeling, procedures en communicatie tot ontwerp, bouw en oplevering door de kennisdragende partijen van WBVM worden verzorgd.