maandag 9 mei 2016

Deze kreet is de afgelopen periode synoniem geworden voor een duurzame woonomgeving. Bedoeld wordt dat de energie die nodig is voor het wonen met een goed binnenklimaat door de woning zelf uit duurzame bronnen wordt geleverd en dat hiervoor geen extra meer energie nodig is. De energie die de bewoners gebruiken voor andere zaken zullen, afhankelijk van de levensstijl, geheel of gedeeltelijk door de woning geleverd kunnen worden.

De eerste stap is om de woning zo aan te passen dat het verlies aan energie laag is. Het eerste belangrijke element is de isolatie van de woning. Warmte die niet verloren gaat, hoeft niet opnieuw aangevuld te worden. Ten tweede de luchtverversing, die ervoor zorgt dat het goede binnenklimaat onder alle omstandigheden behouden blijft.

De tweede stap is te komen tot het opwekken van elektrische energie. Voor verwarming, warm water, luchtverversing, afzuiging en verlichting is elektrische energie nodig. isVoor warmte is een zogenaamde warmtepomp de meest efficiënte bron. Deze pomp haalt warmte uit de omgeving en verhoogt de temperatuur hiervan met een laag gebruik van elektriciteit. Er zijn twee varianten, één die gebruik maakt van bodemwarmte en één die gebruik maakt van de buitenlucht. In die situaties waar vloerverwarming wordt toegepast en koeling wenselijk is, heeft de variant die bodemwarmte benut de voorkeur. In overige gevallen bepalen de omstandigheden welke variant de meest geschikte is. 

De verversing van de lucht in de woning zal onnodig energieverlies moeten beperken. Terugwinning van warmte helpt hierbij. In de gevallen waar natuurlijke ventilatie mogelijk is, zal deze zo veel mogelijk toegepast worden om onnodig electriciteitsgebruik van de installaties te voorkomen.

Nul op te meter ofwel een duurzame woning hoeft niet veel duurder te zijn dan een woning gebouwd volgens het Bouwbesluit, maar voldoet aan de Europese eisen die vanaf 2025 voor woningen gaan gelden. Hiermee heeft deze woning duurzaamheidswaarde en bij verkoop zal de duurzame kwaliteit van de woning de verkoopprijs gunstig beïnvloeden. De variabele kosten zijn beduidend lager dan bij gebruikelijke woningen en voor koopwoningen zijn de voorwaarden bij hypotheekverstrekking gunstiger.

Het loont een "Nul op de meter" woning te realiseren